Brak Ci
słów?
... nawet ryby
nauczymy mówić!

Egzamin gimnazjalny


Kolejny po „nowej maturze” egzamin z języka obcego o charakterze powszechnym, obowiązkowym i ogólnopolskim wkroczył w naszą rzeczywistość edukacyjną  w kwietniu 2009 roku.

 

Lista umiejętności, jakimi powinien wykazać się kandydat w odniesieniu do trzech głównych obszarów:
 

1. Odbiór tekstu słuchanego

 • określanie głównej myśli tekstu nagrania
 • określanie kontekstu sytuacyjnego nagrania
 • wyszukiwanie / selekcjonowanie informacji


2. Odbiór tekstu czytanego

 • określanie głównej myśli całego tekstu
 • określanie głównej myśli części tekstu
 • wyszukiwanie / selekcjonowanie informacji
 • określanie intencji autora tekstu
 • określanie kontekstu sytuacyjnego
 • rozpoznawanie związków między częściami tekstu


3. Reagowanie językowe

 • reakcje w określonych kontekstach (typowe, utarte zwroty, np. „I think it’s a great idea”)
 • rozpoznawanie i poprawne stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych (sprawdzenie wiedzy językowej, skutecznej komunikacji i poprawności językowej)
 • przetwarzanie treści tekstu (podanego w języku polskim lub w formie obrazka/zdjęcia)

 

Egzamin dla gimnazjalistów jest projektowany jako zdecydowanie krótszy niż „nowa matura”, mniej złożony, a jego system punktacji jest dużo prostszy.

 • czas trwania: 90 min
 • łączna liczba punktów do zdobycia: 50,

w podziale na poszczególne części to:

Odbiór tekstu słuchanego: 10 pkt

Odbiór tekstu czytanego: 20 pkt

Reagowanie językowe: 20 pkt

 • liczba punktów za każdą poprawną odpowiedź: 1 lub 2
Zapisz się na kurs
wypełnij formularz zgłoszeniowy