Brak Ci
słów?
... nawet ryby
nauczymy mówić!

Metoda bezpośrednia


Metoda bezpośrednia gwarantuje szybkie postępy w nauce poprzez bezpośredni kontakt lektora ze studentem.


Lektor zadaje szereg pytań, na które student odpowiada pełnym zdaniem w ściśle określony sposób i niejako automatycznie wprowadza do podświadomości konkretne zasady i reguły stale poszerzając słownictwo.
Gdy rozpoczynamy naukę języka obcego, opanowanie sprawności mówienia przysparza nam zwykle najwięcej trudności. Ucząc się dużo i intensywnie zaczynamy coraz więcej rozumieć, jesteśmy w stanie formułować coraz lepsze wypowiedzi pisemne, opanowujemy coraz większy zakres gramatyki, ale ciągle brak nam płynności mówienia.
Nawet gdy nauczymy się już porozumiewać dzięki powszechnie stosowanej metodzie komunikacyjnej, to jakość tych wypowiedzi pozostawia ciągle wiele do życzenia.
Metoda bezpośrednia, znana i stosowana od lat na całym świecie i w ostatnich latach również z powodzeniem u nas w kraju, kładzie bardzo duży nacisk na poprawne mówienie. Uczy z niesłychaną skutecznością starannego sposobu wysławiania się w języku obcym. Każda kolejna lekcja przynosi stały                  i widoczny postęp.

Zapisz się na kurs
wypełnij formularz zgłoszeniowy