Brak Ci
słów?
... nawet ryby
nauczymy mówić!
Szanowni Państwo
Informujemy,że zgodnie zobowiązującymi zakazami przerwa w stacjonarnych zajęciach potrwa do 24.05 2020 r
Grupy, osoby indywidualne chcące przejść na zajęcia on-line proszone są o kontakt telefoniczny z sekretariatem pod nr 606 145 562 ; 505 463 161.
Osoby które nie opłaciły zajęć za miesiące luty i marzec proszone są o dokonanie płatności na konto szkoły :
mBank 81 1140 2017 0000 4802 0585 5467.
Zajęcia nie zrealizowane zostaną odrobione bądź w formie on-line bądź stacjonarnie po powrocie do szkoły. 
Opłata za pozostałe mięsiące roku szkolnego zostają narazie zawieszone, oprócz tych grup które przejdą na nauczanie on-line. 
Wasza zgoda na prowadzenie zajęć w w/w  formie bardzo by nam pomogła w tych trudnych dla wszystkich czasach. 
Pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia wkrótce (mamy nadzieję).
Pracownicy i Dyrekcja Grunwald CJO.
Zapisz się na kurs
wypełnij formularz zgłoszeniowy