Gimnazjaliści

 

Zajęcia dla gimnazjalistów prowadzimy efektywną metodą komunikatywną.


Główny nacisk kładziemy na swobodne mówienie i praktyczne posługiwanie się językiem obcym. Młodzi ludzie, na zajęciach w gronie rówieśników ćwiczą umiejętność rozumienia tekstu słyszanego, pisanego oraz umiejętność budowania wypowiedzi pisemnych. Zajęcia wzbogacone są wieloma zabawami      i ćwiczeniami językowymi, które sprzyjają utrwaleniu poznanego materiału. Nasi lektorzy wykorzystują szeroki wachlarz technik aktywizujących, pamiętając, że istnieje niemal tyle sposobów uczenia się, co uczących się. W trakcie kursów wykorzystywane są podręczniki renomowanych wydawnictw: Oxford, Longman, Cambridge, McMillan oraz różnorodne pomoce dydaktyczne.

Realizowany program wzbogacony jest wykorzystaniem kaset audio, wideo, CD, DVD. Nasze sale wyposażone są w tablice multimedialne,które gwarantują zajęcia na najwyższym poziomie.

Organizacja zajęć:

  • Zajęcia odbywają się od września do czerwca
  • Grupy 6-8 osobowe
  • Układ zajęć: 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (na życzenie grupy możliwa inna konfiguracja zajęć)
  • Godzina lekcyjna – 50 minut