Brak Ci
słów?
... nawet ryby
nauczymy mówić!

Szkolenia unijne


 


Rozwój kompetencji specjalistów ds. gospodarki materiałowej
w powiecie piotrkowskim


 

Projekt realizowany był w ramach
Działania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
 

Cel projektu:

Celem projektu było przeszkolenie 100 mieszkańców z powiatu piotrkowskiego. Projekt obejmował szkolenia:

  • z języka angielskiego w efekcie którego nastąpi podniesienie poziomu znajomości tego języka o jeden stopień wg skali europejskiej przez wszystkich uczestników kursu
  • tzw. miękkie dzięki którym uczestnicy projektu rozwiną umiejętności interpersonalne, komunikacyjne, zwiększy się ich mobilność i odwaga zawodowa, oraz nastąpi wzmocnienie pozycji zawodowej, połączone ze wzrostem umiejętności organizacji czasu pracy.

Do kogo projekt był skierowany?

Projekt skierowany był do pracujących osób dorosłych, mieszkańców powiatu piotrkowskiego, pracujących w sektorze gospodarki materiałowej (szeroko rozumianej jako:  sprzedaż towarów, magazynowanie, konfekcjonowanie, ewidencjonowanie, spedycja, transport, zaopatrzenie  itd) zgłaszających      z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy) w zakresie języków obcych, oraz dodatkowych umiejętności w zakresie szkoleń miękkich.

Co projekt oferował?

  • 120 godzin lekcyjnych języka angielskiego dla dziesięciu grup słuchaczy na poziomie podstawowym lub A1. Zajęcia będą odbywały się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne w godzinach dostosowanych do możliwości czasowych osób pracujących. Na zakończenie zajęć językowych przeprowadzony zostanie egzamin TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION) służący do oceny umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach biznesowych i potwierdzający zdolność do pracy w środowisku międzynarodowym.
 
  • 64 godziny szkoleń miękkich z zakresu

- zarządzanie czasem
- organizacja stanowiska pracy
- radzenie sobie ze stresem
- praca z trudnym klientem
- praca w projekcie
- komunikacja

Szkolenia te były realizowane były w formie ośmiu 1-dniowych, 8- godzinnych warsztatów, realizowanych w soboty, średnio raz w miesiącu dla grupy. W trakcie warsztatów Beneficjenci otrzymali skrypty szkoleniowe, oraz skorzystają z cateringu.


 Zostań Poliglotą
kompleksowe kursy językowe dla osób pracujących

Projekt realizowany był w ramach
Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Charakterystyka projektu

Celem projektu było przeszkolenie 180 mieszkańców województwa łódzkiego z zakresu języka angielskiego lub niemieckiego poprzez podniesienie poziomu znajomości danego języka o jeden stopień według skali europejskiej przez wszystkich uczestników szkolenia. Szkolenie wzbogacono dodatkowo modułem mającym na celu wzmocnienie własnej wartości (kurs autoprezentacji i asertywności) i modułem IT (obsługi internetu).

Beneficjenci projektu

Projekt skierowany był do pracujących osób dorosłych, mieszkańców województwa łódzkiego zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy) w zakresie znajomości języków obcych.

W ramach projektu nasza szkoła realizowała szkolenia w zakresie języka angielskiego, metodą tradycyjną i Callana, dla 144 osób, na różnych poziomach zaawansowania.
 

 Zostań Poliglotą II

kompleksowe kursy językowe dla osób pracujących

Projekt realizowany był w ramach
Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Charakterystyka projektu

Celem projektu było przeszkolenie 240 mieszkańców województwa łódzkiego z zakresu języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego, poprzez podniesienie poziomu znajomości danego języka o jeden stopień według skali europejskiej przez wszystkich uczestników szkolenia. Szkolenie wzbogacono dodatkowo modułem mającym na celu wzmocnienie własnej wartości (kurs autoprezentacji i asertywności) i modułem IT (obsługi internetu).

Beneficjenci projektu

Projekt skierowany był do pracujących osób dorosłych, mieszkańców województwa łódzkiego zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy) w zakresie znajomości języków obcych.

W ramach projektu nasza szkoła realizowała szkolenia w zakresie języka angielskiego, metodą Callana, dla 72 osób, na różnych poziomach zaawansowania.
 

 Lepszy Start
Projekt realizowany był w ramach

Działania 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Charakterystyka projektu

Lepszy Start - projekt adresowany był do 100 bezrobotnych kobiet.
Celem projektu była aktywizacja zawodowa kobiet z Piotrkowa Trybunalskiego i zapobieganie skutkom długotrwałego bezrobocia.

Wsparcie realizowane w ramach projektu to:

  • 120 godzin – szkolenia językowego (angielski, hiszpański)
  • 15 godzin – szkoleń psychospołecznych

 

Szkolenia w ramach projektu odbywały się w siedzibie naszej poprzedniej placówki przy ul. Słowackiego 22 w Piotrkowie Trybunalskim. Realizacja przebiegała w dwóch edycjach, w każdej pracowały 4 grupy angielskiego i 1 grupa hiszpańskiego. Zajęcia odbywały się 3 x w tygodniu po 3 godziny lekcyjne (50 minut), w poniedziałki, środy i piątki w godzinach porannych i popołudniowych.

Na zakończenie każdej edycji Panie przystąpiły do egzaminu typu TELC, na różnych poziomach zaawansowania.

98% naszych uczestniczek zdało egzamin na bardzo zadawalającym poziomie.
 

 


Czas na zmianę

Projekt „Czas na zmianę! – rozwój kompetencji zawodowych pracowników zmianowych
z terenu powiatu piotrkowskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.efs.gov.pl
 
Projekt realizowany był w ramach
Działania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Cel projektu:
Celem projektu jest  przeszkolenie 240 osób pracujących w systemie zmianowym, z terenu powiatu  piotrkowskiego.
Do kogo projekt jest skierowany?
Projekt skierowany jest do osób pracujących, zatrudnionych w systemie  zmianowym, z terenu  powiatu piotrkowskiego, pracujących w sektorze gospodarki materiałowej (szeroko rozumianej jako:  sprzedaż towarów, magazynowanie, spedycja, transport, konfekcjonowanie, ewidencjonowanie, zaopatrzenie  itp.) zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy)               w zakresie języków obcych oraz dodatkowych umiejętności w zakresie szkoleń miękkich.
Co oferuje projekt ?
    120 godzin lekcyjnych języka angielskiego:

dla 12 grup słuchaczy będących na poziomie  A1 lub A2. Zajęcia będą odbywały się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne w godzinach dostosowanych do możliwości czasowych osób pracujących tzn. zarówno w godzinach porannych jak i po południowych. Beneficjenci otrzymają komplet podręczników do nauki języka angielskiego.
Na zakończenie zajęć językowych przeprowadzony zostanie egzamin TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION) służący do oceny umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach biznesowych i potwierdzający zdolność do pracy              w środowisku międzynarodowym.

    48  godzin szkoleń miękkich z zakresu:

1.    Rola i zadania kierownika zespołu  (2 dni – 16 godzin)
2.    Rozwiązywanie konfliktów w zespole (1 dzień – 8 godzin)
3.    Komunikacja w zespole (1 dzień – 8 godzin )
4.    Podstawy doskonalenia pracy  zespołu (2 dni – 8 godzin)
Szkolenia realizowane były  w formie sześciu  1-dniowych 8- godzinnych warsztatów, realizowanych w różne dni tygodnia, w tym                     w weekendy, średnio raz w miesiącu dla każdej grupy.
W trakcie warsztatów Beneficjenci otrzymali skrypty szkoleniowe oraz skorzystają z cateringu.

Zapisz się na kurs
wypełnij formularz zgłoszeniowy